Islam dalam bahasa Arab: al-islam, adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Islam memiliki arti “penyerahan”, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti “seorang yang tunduk kepada Allah”, atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan Firman-Nya kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah

Lima Rukun Islam :

 1. Dua kalimah Syahadat
 2. Mendirikan Shalat
 3. Berpuasa pada bulan Ramadhan
 4. Membayar Zakat
 5. Menunaikan ibadah haji *bagi yang mampu

Enam Rukun Iman :

 1. Iman Kepada Allah
 2. Iman Kepada Malaikat Allah
 3. Iman Kepada Kitab Allah
 4. Iman Kepada Nabi dan Rasul Allah
 5. Iman Kepada Hari Kiamat
 6. Iman Kepada Qada dan Qadar

Beriman Kepada Allah mengandung 4 unsur:

 1. Beriman Kepada Wujud Allah atau percaya Adanya Allah
 2. Mengimani Sifat Rububiyah Allah (Tauhid Rububiyah)
 3. Mengimani Sifat Uluhiyah Allah (Tauhid Uluhiyah)
 4. Mengimani Asma’ dan Sifat Allah (Tauhid Asma’ wa Sifat)

Berima Kepada Malaikat Allah adalah  yakin dan membenarkan bahwa Malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya / nur.

Advertisements